Kada, apsidraudus kasko draudimu, žala nėra atlyginama?

Tai priklauso nuo konkrečios draudimo bendrovės taisyklių, bet bendri principai yra šie:

draudimo išmoka nemokama, jeigu žala patiriama:

• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;

•vairuojant transporto priemonę vairuotojui, neturinčiam vairuotojo pažymėjimo ar neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba kai transporto priemonę vairavęs asmuo nėra teisėtas transporto priemonės valdytojas;

•jei vairuotojas nepakluso policijos pareigūnams ar savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;

•vairuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai jos eksploatacija buvo draudžiama pagal Kelių eismo taisykles ir tai turėjo įtakos įvykiui;

•pervežant transporto priemonę, kai nesilaikoma būtinų saugumo reikalavimų, arba buksyruojant transporto priemonę;

•transporto priemonę panaudojant automobilių sporto varžyboms arba pasiruošimui joms;

•dėl radioaktyviųjų medžiagų poveikio;

•naudojant transporto priemonę kaip nusikaltimo įrankį;

•dėl karo veiksmų, riaušių, civilinio nepaklusnumo akcijų, užgrobimo, konfiskacijos, arešto, įvykdyto civilinės arba karinės valdžios;

•dėl bagažo sugadinimo ar sunaikinimo;

•apdraustam vairuotojui ar keleiviams nusižudžius, kėsinantis nusižudyti arba susižaloti;

•apdraustam vairuotojui ar keleiviams žuvus arba susižalojus dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos;

•dėl apdrausto vairuotojo įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, ligų ar jų priepuolių, kurie buvo autoįvykio, sukėlusio sveikatos sužalojimus ar mirtį, priežastis;

•apdraustam vairuotojui ar keleiviams gavus psichinę traumą, dėl kurios atsiranda ar paūmėja kitos ligos.

Draudikas taip pat gali nemokėti automobilio draudimo išmokos arba ją sumažinti, jei draudėjas nevykdė draudimo sutartyje ar draudimo rūšies taisyklėse numatytų pareigų (pvz., laiku nesumokėjo draudimo įmokų), taip pat vagystės atveju įrodžius, jog draudėjas buvo palikęs transporto priemonę neįjungęs apsaugos priemonių (nurodytų draudimo liudijime). Visais atvejais draudimo išmoka nemokama, jei buvo įrodyta, kad draudėjas sukčiavo, siekdamas gauti draudimo išmoką (inscenizavo draudiminį įvykį, sudarė draudimo sutartį po įvykio ir pan.).