Krovinių draudimas

Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su pervežamu turtu, pakrautu į šio turto pervežimui (gabenimui) pritaikytą transporto priemonę (priemones), t.y. kroviniai, vežami automobilių transportu, laivais, lėktuvais ir geležinkeliu.

Draudimas dengia išlaidas, susijusias su krovinio sugadinimu ar praradimu.