Privalomasis sveikatos draudimas

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, šio Įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo  Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir  teritorinės ligonių kasos.

Savanoriškas sveikatos draudimas

Savanoriškas sveikatos draudimas leidžia apdraustajam tikrintis sveikatą ir gydytis privačiose gydymo įstaigose, pas odontologą, pirkti vaistus, naudotis tomis gydymo paslaugomis, kurias apmoka draudimo bendrovė. Savanorišką draudimą verta rinktis dėl daugelio sąlygų:

  • Apdraustasis jaučiasi sveikiau ir darbingiau;
  • Mažiau laiko praleidžiama gydymo įstaigoje, galima pasirinkti paslaugas ir polikliniką;
  • Galima naudotis valstybinėmis ir privačiomis gydymo įstaigomis;
  • Galimas priedas darbuotojui prie atlyginimo – savanoriškas sveikatos draudimas;
  • Darbuotojas jaučiasi įvertintas, tampa motyvuotas, lojalus įmonei.

Europos sveikatos draudimo kortelės

Būtinoji medicinos pagalba Europos sąjungos šalyse

Informacija laikinai išvykstantiesiems į Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau vadinama – EEE) šalis nares bei Šveicarijos Konfederaciją (toliau vadinama – Šveicarija).

ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.

Vadovaujantis ES teisės aktais, vienoje ES ar EEE šalyje narėje apdraustieji valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą ES ar EEE šalį narę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Ši tvarka galioja ir Šveicarijoje.

Tam, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti tokia teise laikinai vykdami turizmo arba kitais tikslais į ES ar EEE šalis nares bei Šveicariją, turite turėti apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau vadinama – Kortelė) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei Kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą.

Patikrinti savo draudimo kortelės galiojimą galite šioje svetainėje.

Kur ir kaip gauti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK)?

Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – kortelę) išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelė išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.

Prašymo išduoti kortelę blanką galite gauti teritorinėje ligonių kasoje arba iš teritorinės ligonių kasos atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse.

ESDK prašymą galite gauti čia>>> ESDK20101028_prasymo_forma